Hypoxico - prodej a pronájem hypoxických systémů a místností

E-mail: info@hypoxiegroup.cz

Telefon: +420 602 652 065
               +420 608 857 190
Hypoxico products by HYPOXIE Group

Fyziologie nadmořské výšky

Pokud je člověk vystaven vzduchu, který obsahuje nižší podíl kyslíkové složky, než na který je normálně zvyklý, začne jeho tělo zápasit s touto skutečností, přičemž se v těle začne odehrávat celá řada fyziologických procesů. Krátkodobou reakcí je zrychlení vegetativních funkcí (zrychlené dýchání, zvýšení tepové frekvence či mobilizace krve ze zásobáren). Při dlouhodobém vystavení hypoxii se však lidské tělo začne na tyto podmínky adaptovat.

Dlouhodobý pobyt ve vysokohorských podmínkách navíc spouští celou řadu efektů v lidském těle. To začne produkovat zvýšené množství hormonu EPO (erythropoetinu), který vede ke zvýšení celkového počtu červených krvinek, mající schopnost vázat na sebe kyslík, což vede k jeho efektivnější dopravě k důležitým místům v těle člověka.

Důležitým efektem hypoxického působení je skutečnost, že změny, které nastanou v těle dlouhodobým působením hypoxie, jen pozvolna mizí a trvá až několik měsíců, než se tělo vrátí do stavu před hypoxickým působením.

I díky tomuto faktu jsou hypoxické systémy neocenitelným pomocníkem pro vrcholové horolezce, kteří se tak mohou před výstupem na vrchol aklimatizovat na vysokohorské podmínky průběžně, i například v pohodlí vlastního domova.

Druhým systémem, kterým lze v určitém časovém horizontu dosáhnout stejných efektů, jako hypoxickým tréninkem, je hypoxický spánek. K tomuto způsobu je zapotřebí používat hypoxický stan. Výhoda hypoxického stanu spočívá v tom, že sportovec trénuje za běžných podmínek, na které je zvyklý (nemusí tedy přizpůsobovat svůj trénink vysokohorských podmínkám), přičemž spí v hypoxickém stanu, vystaven modifikovanému, hypoxickému vzduchu. K vyšším adaptačním změnám lze přimět tělo postupným zvyšováním simulované nadmořské výšky, ve které bude uživatel spát. Díky hypoxickému adaptéru je tak možné, že si může sportovec dopřát krátký spánek až v 6400 m. n. m.

Hypoxický spánek je sportovci velmi vyhledáván, protože, na rozdíl od trénování v hypoxických podmínkách, nemusí podstoupit obtížnou aklimatizaci na danou nadmořskou výšku. Proto raději „spí nahoře, ale trénují dole“.

Další významnou a nejnovější metodou hypoxie je hypoxická terapie (IHT). Neoddiskutovatelnou výhodou této metody je ve využitelnosti, kdy není určena pouze sportovcům, ale široké veřejnosti. Její hlavní devízou je podpora zdraví, léčba civilizačních chorob a celkové omlazení lidského těla.

Během hypoxické terapie klesá tepenná kyslíková saturace na úroveň, která není dosažitelná žádnou jinou metodou. V této fázi se spustí adaptační změny na úrovni mitochondrií a zvýší se tak produkce mitochondriálních enzymů, což má za následek zvýšení schopnosti těla využívat kyslík a zvýšení enzymatické antioxidační ochrany.

Hypoxická terapie slaví úspěchy v mnoha renomovaných zdravotnických zařízeních po celé Evropě, a to hlavně v pomoci léčit civilizační choroby.

Novinky na email

Kontaktujte nás